บทความทั่วไป

GARMIN Connect แอฟส์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและอ่านข้อมูลสุขภาพและสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา โดยแอฟส์ GARMIN Connect จะดึงข้อมูลสุขภาพและสถิติจาก นาฬิกา GARMIN ที่ผู้ใช้สวมใส่แล้วนำไปเก็บไว้บนเซิฟเวอร์ GARMIN Connect ทำให้สามารถเก็บสถิติไว้ได้นานหลายปี นอกจากนี้ GARMIN Connect ยังออกแบบหน้าจอให้การอ่านสถิติสุขภาพและสถิติการเล่นกีฬา ง่ายขึ้นและดูสะดวกสบายในแบบกราฟฟิก แทนที่จะต้องอ่านค่าต่างๆบนหน้าปัดนาฬิกาเพียงอย่างเดียว โดยการดึงข้อมูลจากนาฬิกา GARMIN จะผ่านระบบ บลูทูธ ของอุปกรณ์มือถือและนาฬิกา


สาระสำคัญทางด้านสุขภาพที่ GARMIN Connect จะแสดงผลให้ผู้ใช้ทราบ อาทิเช่น อัตราการเต้นหัวใจ จำนวนก้าวเดินในแต่ละวัน การขี้นลงบันได พลังงานในร่างกาย Body Battery ความเครียด การเผาผลาญแครอลี่ คุณภาพการนอนหลับ อัตราการหายใจ/นาที ปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือด โดยค่าทั้งหมดจะแสดงเป็น เวลาปัจจุบัน และสถิติภายในสัปดาห์

นอกจากนั้น  GARMIN Connect ยังมีการแสดงผล สถิติ ของการเล่นกีฬาแต่ละประเภท ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐาน ไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกของกีฬาประเภทต่างๆ อาทิเช่น จำนวนเวลาที่ใช้ อัตราการเต้นของหัวใจในแต่ะละช่วงเวลาของกิจกรรม การเผาผลาญแคลรอลี่ การแสดงอัตราการเต้นหัวใจโดยแยกเป็นโซน และอื่นๆอีกมากมายเพื่อนำผลไปวิเคราะห์ปรับปรุงการเล่นกีฬานั้นๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น