เกี่ยวกับเรา

บริษัท คอมพิวเตอร์แอนด์วีดีโอแลป จำกัด

บริษัท คอมพิวเตอร์ แอนด์ วีดีโอแลป จำกัด   ก่อตั้งเมื่อ 2527 โดยก่อนที่จะจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด ในปี 2524 เริ่มต้นจากธุรกิจให้บริการซ่อมเครื่องเล่นวีดีโอเทประบบ VHS, BetaMax และทีวีสีระบบ PAL และการดัดแปลงเครื่องทีวีสีระบบ NTSC ให้สามารถใช้งานในประเทศไทยได้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนั้น ในชื่อร้านว่า “วีดีโอแลป” ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความพร้อมทางเทคโนโลยีและมีเครื่องมือที่ทันสมัย

ปี 2525 “วีดีโอแลป” ได้ขยายกิจการไปขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไอซี ทรานซิสเตอร์ และชุดคิทกึ่งสำเร็จรูปสำหรับ นักอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเครื่องขยายเสียง เครื่องควมคุมไฟตามเสียงดนตรี และอื่นๆจนเป็นที่รู้จักในวงการของนักอิเล็คทรอนิกส์เป็นอย่างดี

ปี 2527 หลังจากที่ได้นำเข้าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบ Apple II compatible ซึ่งเป็นยุคต้นๆของไมโครคอมพิวเตอร์ และอีกหลายยี่ห้อ อาทิ ZinClair, Atari, etc บริษัทจึงได้ก่อตั้งเป็น บริษัทจำกัด ภายใต้ชื่อว่า “คอมพิวเตอร์ แอนด์ วีดีโอแลป” ด้วยเหตุว่าชื่อ “วีดีโอแลป” ได้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้ว

คอมพิวเตอร์แอนด์วีดีโอแลป เริ่มต้นทำตลาดไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิด 8 บิทในระบบ DOS ของ Apple และระบบ CP/M-80 ของยี่ห้อ OKI, EPSON และยี่ห้อ MultiTech ซึ่งปัจจุบันคือยี่ห้อ ACER โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้นำเข้าแต่ผู้เดียวในประเทศไทยในขณะนั้นคือ บริษัท สหวิริยาอินฟอร์เท็ค จำกัด  และต่อมาได้รับการแต่งตั้งจากผลิตภัณฑ์ชั้นนำต่างๆมากมาย เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ตู้สาขา โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งระบบ NMT 470 MHz, AMPS 800 MHz., NMT900 MHz. โดยสินค้าแบรนด์ที่ให้ความไว้วางใจแต่งตั้ง คอมพิวเตอร์แอนด์วีดีโอแลปให้เป็นตัวแทนจำหน่าย ก็อาทิเช่น  ACER, EPSON, APPLE, OKI, ROLAND, etc

ปี 2539 บริษัทฯ ขยายหน้าร้านไปตามห้างไอทีช็อปเพื่อให้บริการลูกค้ากลุ่มส่วนบุคคลที่มีมากขึ้นภายใต้ร้านชื่อ “CYBERTECH ไซเบอร์เทค” ด้วยทีมงานที่มีพื้นฐานทางเทคนิค และวิสัยทัศน์ขององค์กร กว่า 27 ปีที่ผ่านมา คอมพิวเตอร์แอนด์วีดีโอแลป จึงมีทีมงานที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งกลุ่มลูกค้าองค์กรและ ลูกค้าส่วนบุคคล และมีความหลายหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้สโลแกนที่ว่า