Garmin HRM Run

รหัสสินค้า : 010-10997-12

ราคา

4,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 4,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

สายคาดอกวัดชีพจร เชื่อมต่ออุปกรณ์ Garmin กับ HRM-Run เพื่อรู้ระดับชีพจรแบบ Real-time

HRM-Run มีเซ็นเซอร์ accelerometer จับการเคลื่อนไหวของลำตัวเพื่อคำนวนค่าการวิ่ง 3 รูปแบบ ดังนี้

  • Cadence - จำนวนก้าวต่อนาที แสดงผลแบบจำนวนรวมของก้าวที่วิ่ง (ขวาและซ้ายรวมกัน)
  • Vertical oscillation - รูปแบบการกระแทกขณะวิ่ง แสดงรูปแบบการเคลื่อนไหวของลำตัวแนวดิ่ง (วัดค่าเป็นเซ็นติเมตร)
  • Ground contact time - ระยะเวลาที่เท้าสัมผัสกับพื้นขณะวิ่ง (วัดผลเป็นมิลลิวินาที)