HP GT52 Cyan

รหัสสินค้า : MOH54AA

ราคา

250.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 250.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

  • น้ำหมึกเติมสีฟ้า
  • ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP GT 5810, 5820, 5811, 5821, Tank 415, Tank 418, Tank 315, Tank 318,Tank 419, Tank 319, Tank 410, Tank 310, Tank 500, Tank 515, Tank 600
  • ปริมาณการพิมพ์ 5% บนกระดาษขนาด A4 พิมพ์เอกสารได้ 8,000 หน้า
  • ขนาดบรรจุ 70 ml.