HP GT53 Black

รหัสสินค้า : 1VV22AA

ราคา

250.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 250.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

  • น้ำหมึกเติมสีดำ
  • ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP GT 5810, 5820, 5811, 5821, Tank 415, Tank 418, Tank 315, Tank 318,Tank 419, Tank 319, Tank 410, Tank 310, Tank 500, Tank 515, Tank 600
  • รองรับงานพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ได้มากถึง 5,000 แผ่น
  • ขนาดบรรจุ 90 ml.